Słowo „vino” pochodzi od sanskryckiego „vena”, czyli „ukochany”. I tysiące lat historii pokazują jak to dzieje wina są dziejami przeróżnej miłości, od ekstatycznej, bakchicznej po spokojną i wręcz transcendentalną. W myśl idei Platona wyłożonych w „Uczcie”, które