Pablo Neruda to chilijski poeta, uważany za jednego z największych poetów XX. wieku, w 1971 roku uhonorowany Nagrodą Nobla. Pisarz kochał życie, kobiety, wino. Pomijając polityczne literackie romanse Nerudy, jego poezja jest przesiąknięta miłością, uczuciem, wrażliwością na